EGR

Премахване EGR клапана на леки автомобили , камиони , трактори

Защо е необходимо софтуерна намеса след като е премахнат (изолиран) ЕГР клапана за рециркулация на изгорелите газове?
Премахването на ЕГР клапана на по-новите автомобили не е възможно без софтуерна намеса,Когато той се премахне от автомобила хардуерно,управляващия мотора компютър следи дебита на въздух влизащ в мотора,когато е затапен ЕГР клапана,отчетените стойности за дебита на въздуха са извън необходимите граници,компютъра разбира това и веднага светва индикацията на таблото за проблем както е възможно и влизането в авариен режим в който автомобила е с намалена мощност,за да може всичко това да се оправи и колата да си работи нормално се налага софтуерното му премахване в компютъра!
Софтуерното премахване на ЕГР клапана се прави през диагностичната букса и не се налага отварянето или разглобяването на компютрите.

За какво служи EGR клапана?
EGR ( Exhaust Gas Recirculation ) преведено на Български означава: Рециркулация на изгорелите газове.
Целта на този клапан е да рециркулира част от изгорелите газове от изпускателния колектор, като ги връща обратно в смукателния колектор. Това се прави с цел по-ниски вредни емисии.

Нужно ли е да премахна този клапан?
Предимството при работа на ЕГР клапана е ,че в студено време двигателя загрява по-бързо поради факта че изгорелите газове които постъпват в мотора са с по-висока темперетура.
Недостатък е,че при неправилна работа на клапана, това води до намалена мощност.
Премахването на клапана ни дава предимства като,по-голяма чувствителност на педала на газта в ниските обороти,намаляне на турбо дупката,намаляне на разхода на гориво,няма да се зацапват всмукателните колектори!
При автомобили на повече километри и при работещ ЕГР клапан, смукателния колектор е възможно да е замърсен и наслоен с мръсотия вътре в него.Това води до понижено ниво на кислород, което е предпоставка за понижена мощност и автомобил с доста вредни емисии(пуши черно в движение)