V - max

Премахване ограничението на максимална скорост и Start/Stop

През 1993 година BMW въведоха ограничение на максималната скорост при супер спортните си модели. Това бе направено преди всичко от съображения за сигурност. Останалите автопроизводители възприеха бързо този стандарт и също започнаха да го използват при своите модели.

Най-разпространеното ограничение на максималната скорост е 250 km/h. При много нови SUV модели (джипове) както и товарни автомобили, съществуват ораничения на скоростта около или под 200 km/h .Ако притежавате автомобил с такова ограничение на скоростта , ние можем да го премахнем или променим и да ви позволим да се насладите на пълния потенциал на автомобила си