Чип тунинг - често задавани въпроси

Защо не се прави от производителя?
При развитието на един двигател и управляващия го софтуер, производителят е принуден да се съобразява с редица детайли и ограничения. В различните държави съществуват различни данъчни категории над които данъците се променят. В някои държави мощността е определяща при калкулиране на застрахователнатта премия и застраховката.  По тези причина производителя редуцира мощността на даден мотор до ниво, определено от законовите рамки в съответната държава. Не е тайна, че повечето производители пускат на пазара конкурентни автомобили с еднаква мощност (90hp, 136hp,150hp и т.н.), като по този начин използват максимума, позволен от дадена данъчна категория. При някои двигатели мощността съвсем умишлено е ограничена електронно (чрез управляващия софтуер), за да попаднат в по-нисък данъчен клас с цел по-ниска цена и оттам по-голяма конкурентноспособност на пазара. Също така подобни (понякога и еднакви) двигатели се използват в различен клас автомобили, чиято цена също е много различна. В тази връзка можем да кажем, че чрез подобно електронно ограничение на мощността се постига и по-ясна граница между скъпия и евтиния модел автомобил.  Отделно  във всяка държава са различни климатът, качеството на горивото, частите за поддръжка, нормите за вредни емисии и т.н. Заложената настройка на двигателя трябва да е такава, че да е използваема при почти всички възможни условия на експлоатация, затова винаги производителят при програмиране на параметрите, определящи работата на двигателя, търси една "златна среда" от настройки, при които по традиция е заложен голям резерв от неизползваем ресурс. Именно поради горепосочените съображения в повечето случаи автопроизводителите не въвеждат най-подходящите и оптимални характеристики за двигателя и го ограничават по електронен път – чрез чиптунинга ние извършваме точно това оптимизиране на управляващия софтуер!


Чиптунинга намалява ли живота на двигателя?
Това зависи от степента на измененията и баланса на параметрите при чиптунинга. Ако по време на настройката на софтуера не се превишат пределно допустими стойности (което за съжаление се прави от някои псевдо майстори),повишено износване не може да се очаква.

Може ли моето превозно средство бъде тунинговано?
Почти всички дизелови и бензинови двигатели с турбо , както и някои , бензинови двигатели без турбо могат да бъдат оптимизирани. За детайлна информация за вашия автомобил, моля, проверете нашия списък с превозни средства. Ако вашето превозно средство не е в списъка, моля потърсете ни.