Екотунинг

Екотунинг най-добрият метод за намаляване на разхода на гориво
Говорейки за чиптунинг не е задължително да го разбираме единственно и само като повишаване мощността и ускорението, разхода на гориво се превръща във все по-важен въпрос, когато става въпрос за чиптунинг. Във времена на растящите цени на горивата екотунинга за дизелови двигатели придобива особена важност. Основната цел на еко-тунинг е намаляване на разхода на гориво. Чрез оптимизиране софтуера на двигателя, неговата ефективност е повишена така, че разхода на гориво може да се намали с до 20% при нормални пътни условия. Допълнителни ефекти от екотунинга са подобрено цялостно представяне и подобрен въртящ момент.Основния фокус при извършването не екотунинг оптимизация на софтуера е върху намаляване разхода на гориво.

Как се случва това? Чрез изместване на въртящия момент. Това дава възможност на водача да уравлява при по ниски обороти на двигателя и така да намалява разхода на гориво. След екотунинга, превозното средство има същата мощност при по-нисък въртящ момент в сравнение с преди,при по-висок въртящ момент.

Екотунинг дефиниция
Терминът екотунинг се отнася до възможността за използване на чиптунинга с цел оптимизиране на въртящия момент на двигателя, така че въпреки по-ниските обороти на двигателя експлоатационните качества (ускорение,елсатичност..)на превозното средство си остават същите, както преди (с по-високи обороти на двигателя). Това води до намаляване на разхода на гориво.

Двигателят става по-ефективен, поради достигането по-рано на максималния въртящ момент съчетан с предварително впръскване.
Екотунинга позволява превключване на по-висока предавка по-рано,което от своя страна ви помага да се спести гориво без загуба в производителността.По – ранното достигане на максималния въртящ момент и разпределението му в по-голям обсег от обороти позволява на водача да извлече максимума от превозното средство.

Кога екотунинга ще се изплати? За кого е подходящ?
Безспорно най-голям икономически ефект ще има екотунинга при дизеловите двигатели на земеделска техника и камиони.Икономията на гориво при тях е средно около 10% (при някои двигатели достига до 15%).Това съчетано със спиране консумацията на AdBlue води до значителни икономии.